ردیف کد نام محصول کدژنریک نام ژنریک توضیحات
1 5409   ايپروئيد پماد داخل مقعدي-آنتي هموروئيد 15گ 96 ANTIHEMORRHOID 15G OINT    
2 5430   تراماديک آمپول 50 م گ / 1م ل - ترامادول 2708 TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP    
3 5445   روکاميکس آمپول 20م گ/م ل- پيروکسيکام 1018 PIROXICAM 20MG/1ML AMP    
4 5456   لوفديک آمپول 75م گ/3 م ل ديکلوفناک 425 DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP    
5 5427   روکاميکس ژل 60 گ - پيروکسيکام 1016 PIROXICAM 0.5% GEL    
6 5454   کوتريم آمپول 80/400م گ -کوتريموکسازول 5م ل 341 CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG/5ML AMP    
7 5415   ايپوستيگمين آمپول 2.5م گ /1م ل نئوستيگمين 895 NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 2.5MG/1ML AMP    
8 5443   رزمايد آمپول40م گ-فوروزمايد 2134 FUROSEMIDE 40MG/4ML AMP    
9 5458   ليگنوديک آمپول 1% - ليدوکائين بدون پرزرواتيو 1573 LIDOCAINE HCL 1% 5ML AMP    
10 5459   ليگنوديک آمپول 2% - ليدوکائين 753 LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP    
11 5428   ترانگزيپ آمپول 500 م گ/5م ل-ترانگزاميک اسيد 1238 TRANEXAMIC ACID 500MG/5ML AMP    
12 5473   دي تري کل آمپول 300000 واحد-ويتامين د 3 1814 VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP    
13 5479   هيوسيديک آمپول 20م گ/1 م ل -هيوسين ان بوتيل برومايد 655 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP    
14 5465   منتوديک پماد موضعي منتول ساليسيلات 30 گ 807 MENTHOL SALICYLATE 30G OINT    
15 5419   بتازون آمپول 4 م گ/1م ل -بتامتازون 149 BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP    
16 5420   بتازون ال آ - آمپول 1 م ل- بتامتازون 153 BETAMETHASONE LA 1ML AMP    
17 5437   دگزاديک آمپول 8م گ/2م ل-دگزامتازون 400 DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP    
18 5462   متيل پردنيزولون استات آمپول 40م گ/1م ل عضلاني 835 METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP    
19 5439   لوفديک شياف50 م گ-ديکلوفناک 428 DICLOFENAC SODIUM 50MG SUPP    
20 5434   جنتاديک آمپول 80 م گ/2م ل -جنتامايسين 592 GENTAMICIN 80MG/2ML AMP    
21 5406   ايپاسين آمپول 100م گ/2م ل - آميکاسين 53 AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP    
22 5407   ايپاسين آمپول 500م گ/2م ل - آميکاسين 54 AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP    
23 5435   دالاديک آمپول 300م گ/2م ل -کليندامايسين 1947 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP    
24 5405   آکينيديک آمپول 5 م گ/1م ل - بي پريدين 165 BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP    
25 5429   تريفلوزيک آمپول 1 م گ/1م ل - تري فلوئوپرازين 1254 TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP    
26 5446   زپاديک آمپول 10م گ/2م ل -ديازپام 418 DIAZEPAM 10MG/2ML AMP    
27 5475   هالوديک آمپول 5 م گ/1م ل-هالوپريدول 620 HALOPERIDOL LACTATE 5MG/1ML AMP    
28 5478   هيدانتيک آمپول 250م گ/5م ل فني توئين سديم 995 PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP    
29 5414   ايپوستيگمين آمپول 0.5م گ / 1م ل نئوستيگمين 893 NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML AMP    
30 5453   هيستاديک آمپول 1 م ل-کلرفنيرامين 275 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP    
31 5441   دپاديک آمپول 200م گ/5م ل -دوپامين 468 DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP    
32 5408   آمينوديک آمپول 250م گ /10م ل آمينوفيلين 61 AMINOPHYLLINE 250MG/10ML AMP    
33 5411   اکسي تيپ آمپول 5 واحد/1م ل - اکسي توسين 940 OXYTOCIN 5U/1ML AMP    
34 5460   پرووديک آمپول150م گ/م ل-مدروکسي پروژسترون 791 MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 150MG/1ML AMP    
35 5468   ناندرودک آمپول 25 م گ/1م ل-ناندرولون دکانوات 884 NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP    
36 5412   اکسي تيپ آمپول 10 واحد/1م ل -اکسي توسين 939 OXYTOCIN 10U/1ML AMP    
37 5476   هپاروديک آمپول 5000 واحد - هپارين 624 HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP    
38 5477   هپاروديک آمپول 10000 واحد- هپارين 625 HEPARIN SODIUM 10,000U/1ML AMP    
39 5444   ريلاکسيمول آمپول 1000م گ/10م ل-متوکاربامول 822 METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP    
40 5480   کورپان آمپول4م گ/2م ل پانکورانيوم 946 PANCURONIUM BROMIDE 4MG/2ML AMP    
41 5438   ايپي کلومين 20م گ/2م ل- دي سيکلومين 431 DICYCLOMINE HCL 20MG/2ML AMP    
42 5461   پلاديک آمپول 10م گ /2م ل-متوکلوپراميد 839 METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP    
43 5410   ايپروئيد شياف- آنتي هموروئيد 97 ANTIHEMORRHOID SUPP    
44 5447   ايپوزينک پماد موضعي20% زينک اکسايد-30گ 1316 ZINC OXIDE 25% 30G OINT    
45 5436   ايپانتن کرم موضعي 5% -دکسپانتنول 30گ 403 DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM    
46 5401   ديکاترو آمپول 0.5م گ-آتروپين 119 ATROPINE SULFATE 0.5MG/1ML AMP    
47 5442   رزمايد آمپول 20 م گ/2م ل-فوروزمايد 570 FUROSEMIDE 20MG/2ML AMP    
48 5418   ايندومتاسين شياف 100م گ 668 INDOMETHACIN 100MG SUPP    
49 5432   جنتاديک آمپول20م گ/2م ل جنتامايسين 587 GENTAMICIN 20MG/2ML AMP    
50 5433   جنتامايسين آمپول 40م گ/1م ل 590 GENTAMICIN 40MG/1ML AMP    
51 5470   ويبالمين آمپول 100م گ/1 م ل ويتامين ب 12 1746 VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP    
52 5472   ويتامين ب 6 آمپول 300 م گ / 2 م ل 1296 VITAMIN B6 300MG/3ML AMP    
53 5474   فيتوناديون 1 آمپول 10 م گ/1م ل ويتامين ک 1 1003 VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 10MG/1ML AMP    
54 5469   ناندروفن آمپول 25م گ/ 1م ل ناندرولون فن پروپيونات 885 NANDROLONE PHENPROPIONATE 25MG/1ML AMP    
55 5400   آب قابل تزريق آمپول 5 م ل 1311 WATER FOR INJECTION 5ML GLASS-AMP    
56 5450   زپاديک آمپول 10 م گ /2 م ل - ديازپام 418 DIAZEPAM 10MG/2ML AMP    
57 5484   پلاديک آمپول 10م گ / 2م ل - متوکلوپراميد 839 METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP    
58 5485   ويتامين ب 6 آمپول 100 م گ/2 م ل 1295 VITAMIN B6 100/2ML AMP    
59 5455   گرانيک آمپول 1م گ/1م ل-گرانيسترون 5170 GRANISETRON 1MG/1ML AMP    
60 5490   اکتوستاتين آمپول 50 م گ گ/م ل-اوکتروتايد 928 OCTREOTIDE 0.05MG AMP    
61 5413   اکسي تيپ آمپول 10 واحد/1م ل -اکسي توسين 939 OXYTOCIN 10U/1ML AMP    
62 5486   ويبسيکس آمپول 100م گ/2م ل-ويتامين ب 6 1295 VITAMIN B6 100/2ML AMP    
63 5487   ويبالمين آمپول 1000م ک گ- ويتامين ب 12 1294 VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP    
64 5482   سديم بي کربنات آمپول 8.4% - 10 م ل 7334 SODIUM BICARBONATE 8.4% 10ML AMP    
65 5491   آندرون آمپول100م گ/1م ل- تستوسترون انانتات 1200 TESTOSTRONE ENANTATE 100MG/1ML AMP    
66 5494   دگزاديک آمپول 8م گ/2م ل-دگزامتازون 400 DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP    
67 5495   ايپاکلسين آمپول 50واحد/1م ل-کلسي تونين 194 CALCITONIN 50 IU/ML AMP    
68 5492   آندرون آمپول 250م گ/1م ل- تستوسترون انانتات 1201 TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP    
69 5421   رانيتيدين آمپول 50 م گ/ 2 م ل 1094 RANITIDINE 50MG/2ML AMP    
70 5457   ليگنوديک دي آمپول-ليدوکائين5%نخاعي 754 LIDOCAINE HCL 5%+DEXTROSE 7.5% AMP    
71 5426   سودوافدرين شربت 30م گ/5م ل-60م ل 1076 PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP    
72 5403   نيترال آمپول 5 م گ/5م ل-نيتروگليسيرين 1812 NITROGLYCERIN 1MG/ML 5ML AMP    
73 5402   نوروتامين آمپول -ويتامين ب 1/ب 6/ب 12 10427 VITAMIN B1/B6/B12 AMP    
74 5404   پاميدات آمپول 90م گ/1م ل پاميدرونيت 10م ل 1899 PAMIDRONATE DISODIUM 90MG/10ML AMP    
75 5431   دالاديک آمپول600م گ/4م ل-کليندامايسين 11753 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600MG/4ML AMP    
76 5422   سوکسينيل کولين آمپول 500 م گ /10م ل 11866 SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE 50MG/ML 10ML AMP    
77 5417   اينديک شياف 100م گ-ايندومتاسين 668 INDOMETHACIN 100MG SUPP    
78 5416   آتراکوريوم آمپول 50 م گ/5م ل 117 ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP    
79 5423   آکنوپال ژل 0.1% -آداپالن 30 گ 7436 ADAPALENE 0.1% 30G GEL    
80 5488   ويکاديک آمپول 10م گ/1م ل - ويتامين ک 1 1003 VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 10MG/1ML AMP    
81 5496   گرانيک آمپول 3 م گ-گرانيسترون 3 م ل 8870 GRANISETRON 3MG/3ML AMP    
82 5497   سوماتريپتان آمپول6م گ-0.5م ل 10783 SUMATRIPTAN 12MG/1ML 0.5ML AMP    
83 5448   نيترال آمپول 10م گ/2م ل-نيتروگليسيرين 914 NITROGLYCERIN 5MG/ML 2ML AMP    
84 5440   موپيکا پماد 2% -موپيروسين 15 گ 875 MUPIROCIN 2% 15G OINT    
85 5425   ال-کارنيتين محلول خوراکي - 120 م ل 13060 L-CARNITINE 100MG/ML 120ML ORAL SOLUTION    
86 5424   آب مقطر آمپول پلاستيکي 5 م ل 4770 WATER FOR INJECTION 5ML GLASS-AMP    
87 5463   متديک پماد-متيل ساليسيلات 30گ 831 METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT    
88 5464   جنتاديک آمپول 80 م گ-جنتامايسين 592 GENTAMICIN 80MG/2ML AMP    
89 5471   ويبسيکس آمپول 300 م گ - ويتامين ب 6 - 3 م ل 8620 VITAMIN B6 300MG/3ML AMP    
90 5451   دالاديک آمپول 300م گ/2م ل -کليندامايسين 1947 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP    
91 5449   تريامسينولون آمپول 40 م گ-1م ل 1247 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP    
92 5452   پرومتازين آمپول 50 م گ - 2 م ل 1061 PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP    
93 5466   ستيريزين شربت 60 م ل 2232 CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP    
94 5467   هپاروديک آمپول 5000 واحد - هپارين 1م ل 624 HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP    
95 5483   هيستاديک آمپول 10 م گ/1 م ل - کلرفنيرامين 275 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP    
96 5498   ايبوپروفن آمپول 400 م گ/4 م ل 21029 IBUPROFEN 400MG/4ML INJ    
97 5499   ايبوپروفن آمپول 800 م گ/ 8 م ل 21030 IBUPROFEN 800MG/8ML INJ    
98 5481   سايمتيدين آمپول 200 م گ/ 2 م ل 291 CIMETIDINE 200MG/2ML AMP    
99 5380   کتورولاک آمپول 30 م گ/1م ل 13267 KETOROLAC 30MG/ML INJ    
100 5383   جنتاديک آمپول 20 م گ/2 م ل-جنتامايسين 587 GENTAMICIN 20MG/2ML AMP    
101 5384   جنتاديک آمپول 40 م گ/1 م ل -جنتامايسين 590 GENTAMICIN 40MG/1ML AMP    
102 5382   سالبوديک شربت 120 م ل - سالبوتامول 1112 SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP    
103 5381   بويکام آمپول 2 م ل - ب کمپلکس 125 VITAMIN B COMPLEX AMP    
104 5385   نالوکسون آمپول 0.4 م گ / 1 م ل 1341 NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP    
105 5386   اينديک شياف 50 م گ-ايندومتاسين 670 INDOMETHACIN 50MG SUPP    
106 5389   لوفديک شياف 100 م گ - ديکلوفناک 427 DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP    
107 5387   کلوتريمازول/ بتامتازون کرم 15 گ 11747 CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE (1/0.05)% CREAM    
108 5388   سيتي کولين آمپول 250 م گ / 2 م ل 303 CITICOLINE SODIUM 250MG/2ML AMP    
109 5390   سيس آتراکوريوم آمپول 5 م ل 2109 CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 5ML AMP    
110 5392   ميدازولام آمپول 15 م گ 1591 MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP    
111 5397   هيوسيديک آمپول - هيوسين ان بوتيل برومايد 655 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP    
112 5393   پروژسترون شياف 400 م گ 2082 PROGESTERONE 400MG VAG SUPP    
113 5391   بويکام آمپول ب کمپلکس 125 VITAMIN B COMPLEX AMP    
114 107394   انوکساپارين سديم سرنگ آماده تزريق 4000 واحد 2043 ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE    
115 107379   انوکساپارين سديم 6000 واحد - سرنگ آماده تزريق 2292 ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE    
116 107395   استاجکت آمپول 1 گ - استامينوفن 6.7 م ل 18420 ACETAMINOPHEN (CASPIAN) 150MG/ML 6.7ML AMP    
117 107500   اندانسترون آمپول 8م گ 4 م ل 2092 ONDANSETRON INJECTION PARENTERAL 2 mg/1 mL 4 mL    
118 107501   ليدوپريل کرم موضعي-ليدوکائين/پريلوکائين 2.5درصد/2. 9415 LIDOCAINE/PRILOCAINE CREAM TOPICAL 2.5 g/2.5 g/30    
119 107502   ديلتيازم ژل موضعي 2 درصد 19431 DILTIAZEM    
120 107503   ديفن هيدرامين آمپول 50 م گ / م ل 453 Diphenhydramin Amp 50 mg/ml    
121 107504   تئوفيلين جي الگزير 120 م ل - تئوفيلين 50 م گ/گاياف 1211 THEOPHYLLINE/GUAIFENESIN SOLUTION ORAL    
122 107505   اندانسترون آمپول 4 م گ/ 2 م ل 2091 ONDANSETRON INJECTION PARENTERAL    
123 107506   زودالم آمپول 5 م گ / 1 م ل - ميدازولام 852 Midazolam    
124 107507   ايپوزينک پماد موضعي25% زينک اکسايد-30گ 1316 Zinc oxide    
125 8200   پتيدين آمپول50م گ/1م ل 1354 PETHIDINE HCL 50MG/1ML AMP    
126 8201   پتيدين آمپول100م گ/2م ل 1355 PETHIDINE HCL 100MG/2ML AMP    
127 8202   فنتانيل آمپول0.5م گ-10م ل 1359 FENTANYLE CITRATE 50MCG/ML 10ML AMP