ردیف کد نام محصول کدژنریک نام ژنریک توضیحات
1 5503   تري- پن ويال 6/3/3 -پني سيلين 968 PENICILLIN 6-3-3 VIAL    
2 5521   کلوگزاسيلين ويال 500 م گ 332 CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL    
3 5507   سفازولين ويال 250 م گ 223 CEFAZOLIN 250MG VIAL    
4 5540   ژلوفن کپسول نرم 400 م گ- ايبوپروفن 7191 IBUPROFEN 400MG PEARL    
5 5500   آمپي ويل ويال 250 م گ -آمپي سيلين 81 AMPICILLIN SODIUM 250MG VIAL    
6 5501   آمپي ويل ويال 500 م گ -آمپي سيلين 82 AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL    
7 5502   آمپي ويل ويال 1 گ -آمپي سيلين 80 AMPICILLIN SODIUM 1GR VIAL    
8 5504   پروکاپن ويال 400000 واحد -پني سيلين جي پروکائين 961 PENICILLIN G PROCAINE 400,000 U VIAL    
9 5505   پروکاپن ويال 800000 واحد-پني سيلين جي پروکائين 962 PENICILLIN G PROCAINE 800,000 U VIAL    
10 5506   زاکو پني سيلين جي بنزاتين ال آ ويال 1200000 واحد 958 PENICILLIN G BENZATHINE (PEN LA) 1,200,000 U VIAL    
11 5508   سفازولين ويال 500 م گ 224 CEFAZOLIN 500MG VIAL    
12 5513   سفترياکسون ويال 250 م گ 238 CEFTRIAXONE 250MG VIAL    
13 5514   سفترياکسون ويال 500 م گ 239 CEFTRIAXONE 500MG VIAL    
14 5515   سفتريانا ويال 1 گ-سفترياکسون 237 CEFTRIAXONE 1 GR VIAL    
15 5511   زاک زيديم ويال1 گ-سفتازيديم 230 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL    
16 5512   زاک زيديم ويال 2گ-سفتازيديم 231 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL    
17 5522   ونکوماکس ويال 500 م گ-ونکومايسين 1276 VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL    
18 5537   آموراکس کپسول 500 م گ-آموکسي سيلين 77 AMOXICILLIN 500MG CAP    
19 5539   سفالکسين کپسول 500 م گ 245 CEFALEXIN 500MG CAP    
20 5545   اي-ويژل کپسول نرم 400 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
21 5546   ايي ويژل600 کپسول600 واحد ويتامين ايي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
22 5542   ژلوفن 200 کپسول 200 م گ-ايبوپروفن 7190 IBUPROFEN 200MG PEARL    
23 5525   کارديو-رکس کپسول نرم-امگا3ويتامين A,E 2101 FOOD SUPPLEMENT    
24 5528   آمپي سول ويال1گ/0.5 گ+آب مقطر-آمپي سيلين/سولباکتام 6939 AMPICILLIN/SULBACTAM 1G/0.5G VIAL    
25 5529   آمپي سول3گ ويال-آمپي سيلين/سولباکتام 6938 AMPICILLIN/SULBACTAM 2G/1G VIAL    
26 5530   کلوگزاسيلين ويال500 م گ 332 CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL    
27 5526   آمپيرال کپسول 500 م گ-آمپي سيلين 85 AMPICILLIN 500MG CAP    
28 5538   آموراکس کپسول 250م گ-آموکسي سيلين 76 AMOXICILLIN 250MG CAP    
29 5544   اي-ويژل کپسول نرم 100 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
30 5535   امگا-3کپسول نرم 2101 FOOD SUPPLEMENT    
31 5543   اي-ويژل کپسول نرم 200 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
32 5547   کادويژل کپسول نرم 100م گ-روغن کبد ماهي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
33 5523   زاکسيم قرص روکشدار 200م گ-سفيکسيم 226 CEFIXIME 200MG TAB    
34 5524   زاکسيم قرص روکشدار 400م گ-سفيکسيم 227 CEFIXIME 400MG TAB    
35 5510   سفتازيديم ويال500م گ 232 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL    
36 5541   ژلوفن کپسول نرم 400 م گ- ايبوپروفن 7191 IBUPROFEN 400MG PEARL    
37 5527   سفوتاکسيم ويال 500م گ 229 CEFOTAXIME 500MG VIAL    
38 5509   سفازولين ويال 1گ 222 CEFAZOLIN 1 GR VIAL    
39 5516   آمپي ويل ويال 1 گ -آمپي سيلين 80 AMPICILLIN SODIUM 1GR VIAL    
40 5517   آمپي ويل ويال 250 م گ -آمپي سيلين 81 AMPICILLIN SODIUM 250MG VIAL    
41 5531   زاکسيم سوسپانسيون سفيکسيم 100م ل 2419 CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP    
42 5532   زاکسيم کپسول 400م گ-سفيکسيم 7496 CEFIXIME 400MG CAP    
43 5518   آمپي ويل ويال 500 م گ-آمپي سيلين 82 AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL    
44 5549   سپيماکس ويال 1 گ-سفپيم 2416 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL    
45 5550   سپيماکس ويال2 گ-سفپيم 2417 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL    
46 5551   پيپراتاز ويال 2گ/250م گ-پيپراسيلين/تازوباکتام 2081 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 2G/250MG VIAL    
47 5552   پيپراتاز ويال 3گ/375م گ-پيپراسيلين/تازوباکتام 5702 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 3G/375MG VIAL    
48 5553   پيپراتاز ويال 4گ/500م گ-پيپراسيلين/تازوباکتام 3894 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 4G/500MG VIAL    
49 5548   سپيماکس ويال500م گ-سفپيم 2418 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL    
50 5534   کلاموکس قرص 625 م گ-کوآموکسي کلاو 338 CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB    
51 5533   کلاموکس سوسپانسيون312-کوآموکسي کلاو 100م ل 1440 CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP    
52 5536   کلاموکس قرص 375 م گ-کوآموکسي کلاو 337 CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB    
53 5554   سفازولين ويال 1 گ 222 CEFAZOLIN 1 GR VIAL    
54 5555   زاک زيديم ويال 500 م گ-سفتازيديم 232 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL    
55 5556   سفوتاکسيم ويال500م گ 229 CEFOTAXIME 500MG VIAL    
56 5520   زاکسيم کپسول 200م گ-سفيکسيم 7495 CEFIXIME 200MG CAP    
57 5557   سفتي زوکسيم ويال500 م گ 234 CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL    
58 5519   آموراکس سوسپانسيون 250 م گ-آموکسي سيلين 78 AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP    
59 5558   سفال ايکس سوسپانسيون 250 م گ-سفالکسين 246 CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP    
60 5560   سيلاويل ويال500 م گ-ايمي پنم/سيلاستاتين 1876 IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL    
61 5561   سيلاويل ويال750م گ-ايمي پنم/سيلاستاتين 2436 IMIPENEM+CILASTATIN(750+750)MG VIAL    
62 5559   سيلاويل ويال250م گ-ايمي پنم/سيلاستاتين 2435 IMIPENEM+CILASTATIN(250+250)MG VIAL    
63 5562   ژلاکس کپسول1گ-روغن کرچک 2100 HERBAL MEDICINE    
64 5563   اي-ويژل کپسول نرم 400 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
65 5564   ژلوفن کپسول نرم 200م گ-ايبوپروفن 7190 IBUPROFEN 200MG PEARL    
66 5565   زاکسيم سوسپانسيون 100م گ/5 م ل-سفيکسيم50م ل 3849 CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP    
67 5566   ژلاکس کپسول 1 گ-روغن کرچک 2100 HERBAL MEDICINE    
68 5567   اي-ويژل کپسول نرم 200 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
69 5568   ژلوتيد کپسول150م گ-رانيتيدين 13365 RANITIDINE 150MG SOFT CAP    
70 5569   آلرايد10م گ کپسول نرم-ستيريزين 13923 CETIRIZINE HCL 10MG CAP(SOFT GEL)    
71 5570   سديم کلرايد محلول تزريقي 0.9 % - 100 م ل 13016 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100ML INF P-BAG    
72 5571   سديم کلرايد محلول تزريقي 0.9 %- 250 م ل 14020 SODIUM CHLORIDE 0.9% 250ML INF P-BAG    
73 5572   استاژل کپسول 500 م گ-استامينوفن 13706 ACETAMINOPHEN 500MG CAP(SOFT GEL)    
74 5573   نيفي-ژل کپسول 10م گ-نيفيديپين 902 NIFEDIPINE 10MG PEARL    
75 5574   آموراکس سوسپانسيون 125م گ -آموکسي سيلين 75 AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP    
76 5575   کلاموکس سوسپانسيون 156-کوآموکسي کلاو 335 CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP    
77 5576   استاژل کپسول 325م گ-استامينوفن 13708 ACETAMINOPHEN 325MG CAP(SOFT GEL)    
78 5577   کلدژل کپسول -سرماخوردگي بزرگسالان 13710 ADULT COLD PREPARATION-4 CAP(SOFT GEL)    
79 5578   استاژل-سي کپسول 300/10-استامينوفن کدئين 18838 ACETAMINOPHEN CODEINE 300/10MG SOFT GEL CAP    
80 5579   پروکساژل کپسول 200 م گ-ناپروکسن 18457 NAPROXEN 200MG SOFTGEL CAP    
81 5580   سودوژل کپسول 30م گ-سودوافدرين 14758 PSEUDOEPHEDRINE 30MG SOFTGEL CAP    
82 5581   دي اچ ژل کپسول 25م گ-ديفن هيدرامين 18777 DIPHENHYDRAMINE 25MG SOFT GEL CAP    
83 5582   نيتروژل کپسول زير زباني 0.4م گ-نيتروگليسيرين 1727 NITROGLYCERIN 0.4 S.L PEARL    
84 5583   آمپيرال250م گ سوسپانسيون-آمپي سيلين 86 AMPICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP    
85 5585   ژلوکاف کپسول 15م گ-دکسترومتورفان 18769 DEXTROMETHORPHAN 15MG SOFT GEL CAP    
86 5584   سفال ايکس125م گ-سوسپانسيون خوراکي 242 CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP    
87 5586   هيستاژل کپسول نرم - آنتي هيستامين دکونژستانت 14761 ANTIHISTAMINE DECONGESTANT SOFTGEL CAP    
88 5587   سفتي زوکسيم ويال 1 گ 233 CEFTIZOXIME SODIUM 1G VIAL    
89 5589   ژلوفن-سينوس کپسول نرم -سرماخوردگي بزرگسالان 15465 ADULT COLD PREPARATION-1 CAP(SOFTGEL)    
90 5588   پريموژل کپسول نرم 1 گ-روغن گل مغربي 2100 HERBAL MEDICINE    
91 5591   آمپي سول ويال 1.5 گ - آمپي سيلين/سولباکتام 6939 AMPICILLIN/SULBACTAM 1G/0.5G VIAL    
92 5590   کادويژل کپسول نرم 300 م گ-روغن کبد ماهي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
93 5592   امگا رکس کپسول نرم - امگا 3 2101 FOOD SUPPLEMENT    
94 5593   لوراتاژل کپسول 10 م گ-لوراتادين 20923 LORATADINE 10MG SOFT GEL CAP    
95 5594   ژلوپراميد کپسول 10م گ-متوکلوپراميد 18780 METOCLOPRAMIDE 10MG SOFT GEL CAP    
96 5596   کارديو - رکس کپسول نرم 2101 FOOD SUPPLEMENT    
97 5597   فلاتوژل کپسول نرم 125 م گ - دايمتيکون 10541 DIMETHICONE 125MG PEARL    
98 5598   فلاتوژل کپسول نرم 180م گ - دايمتيکون 19949 DIMETHICONE 180MG SOFT GEL CAP    
99 5599   امگا 3.6.9 کپسول نرم 1 گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
100 108081   ژلوفن کامپاند کپسول - استامينوفن/کافئين/ايبوپروفن 8979 ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG SOFT    
101 5595   ژلوفن کامپاند کپسول - استامينوفن/کافئين/ايبوپروفن 8979 ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG SOFT    
102 6076   استاژل کپسول 325 م گ - استامينوفن 13708 ACETAMINOPHEN 325MG CAP(SOFT GEL)    
103 6074   مروکسان ويال 500 م گ - مروپنم 3283 MEROPENEM 500MG VIAL    
104 6075   مروکسان ويال 1 گ - مروپنم 5629 MEROPENEM 1G VIAL    
105 6077   استاژل سي کپسول 300/20 م گ-استامينوفن کدئين 18838 ACETAMINOPHEN CODEINE 300/20MG SOFT GEL CAP    
106 6080   زينک پلاس کپسول 5 م گ زينک/ ب کمپلکس 2101 FOOD SUPPLEMENT    
107 6083   کلدژل فورت کپسول -سرماخوردگي بزرگسالان 13710 ADULT COLD PREPARATION-4 CAP(SOFT GEL)    
108 6082   دي ويژل کپسول 50000 -ويتامين د 3 1303 VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) PEARL    
109 108084   آلراژل ستيريزين کپسول خوراکي 10 م گ 13923 CETIRIZINE HCL 10MG CAP    
110 108600   کلسيم د3 کپسول خوراکي 500 م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
111 108072   زينک پلاس/ ب کمپلکس - کپسول مخصوص کودکان 2101 FOOD SUPPLEMENT    
112 108073   ب کمپلکس کپسول 2101 FOOD SUPPLEMENT    
113 108085   موکوفنزين کپسول 200 م گ - گايافنزين 22093 GUAIFENESIN 200MG SOFT GEL CAP    
114 108086   موکوفنزين کپسول 100 م گ - گايافنزين 22092 GUAIFENESIN 100MG SOFT GEL CAP    
115 108120   ديکلوفناک پتاسيم کپسول نرم 25 م گ 424 DICLOFENAC POTASSIUM 25MG SOFT GEL CAP    
116 108601   سفال-ايکس کپسول 500 م گ - سفالکسين 245 CEFALEXIN CAPSULE ORAL 500 mg    
117 108078   کلدژل کپسول -سرماخوردگي بزرگسالان 13710 ADULT COLD PREPARATION-4 CAP(SOFT GEL)    
118 108079   استاژل کپسول 325م گ-استامينوفن 13708 ACETAMINOPHEN 325MG CAP(SOFT GEL)    
119 108087   استاژل کپسول نرم 500 م گ - استامينوفن 13706 ACETAMINOPHEN CAPSULE, GELATIN COATED ORAL 500 mg    
120 108400   ژلوفن سينوس کپسول 15465 ADULT COLD PREPARATIONS CAPSULE, LIQUID FILLED    
121 108602   ژلوکاف کپسول 15 ميلي گرم 18769 DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE CAPSULE, LIQUID FILL    
122 108188   زينک پلاس کپسول 10 م گ - زينک /ب-کمپلکس 2101 FOOD SUPPLEMENT    
123 108071   پنتوپرازول ويال 40 م گ 2336 PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION    
124 108070   فلاتوژل کپسول نرم 180م گ - دايمتيکون 19949 DIMETHICONE 180MG SOFT GEL CAP    
125 108507   پني سيلين جي پتاسيم ويال 5.000.000 واحد 960 PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U VIAL    
126 108069   فلاتوژل کپسول نرم 125 م گ - دايمتيکون 10541 DIMETHICONE 125MG PEARL    
127 108603   دي-ويژل سافت ژل 1000واحد -ويتامين د3 2101 FOOD SUPPLEMENT    
128 108604   دي ويژل کپسول 400واحد-ويتامين د3 2101 FOOD SUPPLEMENT    
129 108606   ال آرژنين کپسول 500م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
130 108605   دي ويژل کپسول 2000واحد-ويتامين د3 2101 FOOD SUPPLEMENT