ردیف کد نام محصول کدژنریک نام ژنریک توضیحات
1 5503   تري- پن ويال 6/3/3 -پني سيلين 968 PENICILLIN 6-3-3 VIAL    
2 5521   کلوگزاسيلين ويال 500 م گ 332 CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL    
3 5507   سفازولين ويال 250 م گ 223 CEFAZOLIN 250MG VIAL    
4 5540   ژلوفن کپسول نرم 400 م گ- ايبوپروفن 7191 IBUPROFEN 400MG PEARL    
5 5500   آمپي ويل ويال 250 م گ -آمپي سيلين 81 AMPICILLIN SODIUM 250MG VIAL    
6 5501   آمپي ويل ويال 500 م گ -آمپي سيلين 82 AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL    
7 5502   آمپي ويل ويال 1 گ -آمپي سيلين 80 AMPICILLIN SODIUM 1GR VIAL    
8 5504   پروکاپن ويال 400000 واحد -پني سيلين جي پروکائين 961 PENICILLIN G PROCAINE 400,000 U VIAL    
9 5505   پروکاپن ويال 800000 واحد-پني سيلين جي پروکائين 962 PENICILLIN G PROCAINE 800,000 U VIAL    
10 5506   زاکو پني سيلين جي بنزاتين ال آ ويال 1200000 واحد 958 PENICILLIN G BENZATHINE (PEN LA) 1,200,000 U VIAL    
11 5508   سفازولين ويال 500 م گ 224 CEFAZOLIN 500MG VIAL    
12 5513   سفترياکسون ويال 250 م گ 238 CEFTRIAXONE 250MG VIAL    
13 5514   سفترياکسون ويال 500 م گ 239 CEFTRIAXONE 500MG VIAL    
14 5515   سفتريانا ويال 1 گ-سفترياکسون 237 CEFTRIAXONE 1 GR VIAL    
15 5511   زاک زيديم ويال1 گ-سفتازيديم 230 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL    
16 5512   زاک زيديم ويال 2گ-سفتازيديم 231 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL    
17 5522   ونکوماکس ويال 500 م گ-ونکومايسين 1276 VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL    
18 5537   آموراکس کپسول 500 م گ-آموکسي سيلين 77 AMOXICILLIN 500MG CAP    
19 5539   سفالکسين کپسول 500 م گ 245 CEFALEXIN 500MG CAP    
20 5546   ايي ويژل600 کپسول600 واحد ويتامين ايي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
21 5545   اي-ويژل کپسول نرم 400 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
22 5542   ژلوفن 200 کپسول 200 م گ-ايبوپروفن 7190 IBUPROFEN 200MG PEARL    
23 5525   کارديو-رکس کپسول نرم-امگا3ويتامين A,E 2101 FOOD SUPPLEMENT    
24 5529   آمپي سول3گ ويال-آمپي سيلين/سولباکتام 6938 AMPICILLIN/SULBACTAM 2G/1G VIAL    
25 5530   کلوگزاسيلين ويال500 م گ 332 CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL    
26 5526   آمپيرال کپسول 500 م گ-آمپي سيلين 85 AMPICILLIN 500MG CAP    
27 5538   آموراکس کپسول 250م گ-آموکسي سيلين 76 AMOXICILLIN 250MG CAP    
28 5544   اي-ويژل کپسول نرم 100 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
29 5535   امگا-3کپسول نرم 2101 FOOD SUPPLEMENT    
30 5528   آمپي سول ويال1گ/0.5 گ+آب مقطر-آمپي سيلين/سولباکتام 6939 AMPICILLIN/SULBACTAM 1G/0.5G VIAL    
31 5543   اي-ويژل کپسول نرم 200 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
32 5547   کادويژل کپسول نرم 100م گ-روغن کبد ماهي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
33 5523   زاکسيم قرص روکشدار 200م گ-سفيکسيم 226 CEFIXIME 200MG TAB    
34 5524   زاکسيم قرص روکشدار 400م گ-سفيکسيم 227 CEFIXIME 400MG TAB    
35 5510   سفتازيديم ويال500م گ 232 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL    
36 5541   ژلوفن کپسول نرم 400 م گ- ايبوپروفن 7191 IBUPROFEN 400MG PEARL    
37 5527   سفوتاکسيم ويال 500م گ 229 CEFOTAXIME 500MG VIAL    
38 5509   سفازولين ويال 1گ 222 CEFAZOLIN 1 GR VIAL    
39 5531   زاکسيم سوسپانسيون سفيکسيم 100م ل 2419 CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP    
40 5516   آمپي ويل ويال 1 گ -آمپي سيلين 80 AMPICILLIN SODIUM 1GR VIAL    
41 5517   آمپي ويل ويال 250 م گ -آمپي سيلين 81 AMPICILLIN SODIUM 250MG VIAL    
42 5532   زاکسيم کپسول 400م گ-سفيکسيم 7496 CEFIXIME 400MG CAP    
43 5518   آمپي ويل ويال 500 م گ-آمپي سيلين 82 AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL    
44 5549   سپيماکس ويال 1 گ-سفپيم 2416 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL    
45 5550   سپيماکس ويال2 گ-سفپيم 2417 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL    
46 5551   پيپراتاز ويال 2گ/250م گ-پيپراسيلين/تازوباکتام 2081 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 2G/250MG VIAL    
47 5552   پيپراتاز ويال 3گ/375م گ-پيپراسيلين/تازوباکتام 5702 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 3G/375MG VIAL    
48 5553   پيپراتاز ويال 4گ/500م گ-پيپراسيلين/تازوباکتام 3894 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 4G/500MG VIAL    
49 5548   سپيماکس ويال500م گ-سفپيم 2418 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL    
50 5534   کلاموکس قرص 625 م گ-کوآموکسي کلاو 338 CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB    
51 5533   کلاموکس سوسپانسيون312-کوآموکسي کلاو 100م ل 1440 CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP    
52 5536   کلاموکس قرص 375 م گ-کوآموکسي کلاو 337 CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB    
53 5554   سفازولين ويال 1 گ 222 CEFAZOLIN 1 GR VIAL    
54 5555   زاک زيديم ويال 500 م گ-سفتازيديم 232 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL    
55 5556   سفوتاکسيم ويال500م گ 229 CEFOTAXIME 500MG VIAL    
56 5520   زاکسيم کپسول 200م گ-سفيکسيم 7495 CEFIXIME 200MG CAP    
57 5557   سفتي زوکسيم ويال500 م گ 234 CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL    
58 5519   آموراکس سوسپانسيون 250 م گ-آموکسي سيلين 78 AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP    
59 5558   سفال ايکس سوسپانسيون 250 م گ-سفالکسين 246 CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP    
60 5560   سيلاويل ويال500 م گ-ايمي پنم/سيلاستاتين 1876 IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL    
61 5561   سيلاويل ويال750م گ-ايمي پنم/سيلاستاتين 2436 IMIPENEM+CILASTATIN(750+750)MG VIAL    
62 5559   سيلاويل ويال250م گ-ايمي پنم/سيلاستاتين 2435 IMIPENEM+CILASTATIN(250+250)MG VIAL    
63 5562   ژلاکس کپسول1گ-روغن کرچک 2100 HERBAL MEDICINE    
64 5563   اي-ويژل کپسول نرم 400 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
65 5564   ژلوفن کپسول نرم 200م گ-ايبوپروفن 7190 IBUPROFEN 200MG PEARL    
66 5565   زاکسيم سوسپانسيون 100م گ/5 م ل-سفيکسيم50م ل 3849 CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP    
67 5566   ژلاکس کپسول 1 گ-روغن کرچک 2100 HERBAL MEDICINE    
68 5567   اي-ويژل کپسول نرم 200 واحد -ويتامين اي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
69 5568   ژلوتيد کپسول150م گ-رانيتيدين 13365 RANITIDINE 150MG SOFT CAP    
70 5569   آلرايد10م گ کپسول نرم-ستيريزين 13923 CETIRIZINE HCL 10MG CAP(SOFT GEL)    
71 5570   سديم کلرايد محلول تزريقي 0.9 % - 100 م ل 13016 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100ML INF P-BAG    
72 5571   سديم کلرايد محلول تزريقي 0.9 %- 250 م ل 14020 SODIUM CHLORIDE 0.9% 250ML INF P-BAG    
73 5572   استاژل کپسول 500 م گ-استامينوفن 13706 ACETAMINOPHEN 500MG CAP(SOFT GEL)    
74 5573   نيفي-ژل کپسول 10م گ-نيفيديپين 902 NIFEDIPINE 10MG PEARL    
75 5574   آموراکس سوسپانسيون 125م گ -آموکسي سيلين 75 AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP    
76 5575   کلاموکس سوسپانسيون 156-کوآموکسي کلاو 335 CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP    
77 5576   استاژل کپسول 325م گ-استامينوفن 13708 ACETAMINOPHEN 325MG CAP(SOFT GEL)    
78 5577   کلدژل کپسول -سرماخوردگي بزرگسالان 13710 ADULT COLD PREPARATION-4 CAP(SOFT GEL)    
79 5578   استاژل-سي کپسول 300/10-استامينوفن کدئين 18838 ACETAMINOPHEN CODEINE 300/10MG SOFT GEL CAP    
80 5579   پروکساژل کپسول 200 م گ-ناپروکسن 18457 NAPROXEN 200MG SOFTGEL CAP    
81 5581   دي اچ ژل کپسول 25م گ-ديفن هيدرامين 18777 DIPHENHYDRAMINE 25MG SOFT GEL CAP    
82 5580   سودوژل کپسول 30م گ-سودوافدرين 14758 PSEUDOEPHEDRINE 30MG SOFTGEL CAP    
83 5582   نيتروژل کپسول زير زباني 0.4م گ-نيتروگليسيرين 1727 NITROGLYCERIN 0.4 S.L PEARL    
84 5583   آمپيرال250م گ سوسپانسيون-آمپي سيلين 86 AMPICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP    
85 5584   سفال ايکس125م گ-سوسپانسيون خوراکي 242 CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP    
86 5585   ژلوکاف کپسول 15م گ-دکسترومتورفان 18769 DEXTROMETHORPHAN 15MG SOFT GEL CAP    
87 5586   هيستاژل کپسول نرم - آنتي هيستامين دکونژستانت 14761 ANTIHISTAMINE DECONGESTANT SOFTGEL CAP    
88 5587   سفتي زوکسيم ويال 1 گ 233 CEFTIZOXIME SODIUM 1G VIAL    
89 5588   پريموژل کپسول نرم 1 گ-روغن گل مغربي 2100 HERBAL MEDICINE    
90 5589   ژلوفن-سينوس کپسول نرم -سرماخوردگي بزرگسالان 15465 ADULT COLD PREPARATION-1 CAP(SOFTGEL)    
91 5591   آمپي سول ويال 1.5 گ - آمپي سيلين/سولباکتام 6939 AMPICILLIN/SULBACTAM 1G/0.5G VIAL    
92 5590   کادويژل کپسول نرم 300 م گ-روغن کبد ماهي 2101 FOOD SUPPLEMENT    
93 5592   امگا رکس کپسول نرم - امگا 3 2101 FOOD SUPPLEMENT    
94 5593   لوراتاژل کپسول 10 م گ-لوراتادين 20923 LORATADINE 10MG SOFT GEL CAP    
95 5594   ژلوپراميد کپسول 10م گ-متوکلوپراميد 18780 METOCLOPRAMIDE 10MG SOFT GEL CAP    
96 5596   کارديو - رکس کپسول نرم 2101 FOOD SUPPLEMENT    
97 5599   امگا 3.6.9 کپسول نرم 1 گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
98 5597   فلاتوژل کپسول نرم 125 م گ - دايمتيکون 10541 DIMETHICONE 125MG PEARL    
99 5598   فلاتوژل کپسول نرم 180م گ - دايمتيکون 19949 DIMETHICONE 180MG SOFT GEL CAP    
100 108081   ژلوفن کامپاند کپسول - استامينوفن/کافئين/ايبوپروفن 8979 ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG SOFT    
101 5595   ژلوفن کامپاند کپسول - استامينوفن/کافئين/ايبوپروفن 8979 ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG SOFT    
102 6076   استاژل کپسول 325 م گ - استامينوفن 13708 ACETAMINOPHEN 325MG CAP(SOFT GEL)    
103 6074   مروکسان ويال 500 م گ - مروپنم 3283 MEROPENEM 500MG VIAL    
104 6075   مروکسان ويال 1 گ - مروپنم 5629 MEROPENEM 1G VIAL    
105 6077   استاژل سي کپسول 300/20 م گ-استامينوفن کدئين 18838 ACETAMINOPHEN CODEINE 300/20MG SOFT GEL CAP    
106 6080   زينک پلاس کپسول 5 م گ زينک/ ب کمپلکس 2101 FOOD SUPPLEMENT    
107 6083   کلدژل فورت کپسول -سرماخوردگي بزرگسالان 13710 ADULT COLD PREPARATION-4 CAP(SOFT GEL)    
108 6082   دي ويژل کپسول 50000 -ويتامين د 3 1303 VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) PEARL    
109 108084   آلراژل ستيريزين کپسول خوراکي 10 م گ 13923 CETIRIZINE HCL 10MG CAP    
110 108600   کلسيم د3 کپسول خوراکي 500 م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
111 108072   زينک پلاس/ ب کمپلکس - کپسول مخصوص کودکان 2101 FOOD SUPPLEMENT    
112 108073   ب کمپلکس کپسول 2101 FOOD SUPPLEMENT    
113 108085   موکوفنزين کپسول 200 م گ - گايافنزين 22093 GUAIFENESIN 200MG SOFT GEL CAP    
114 108086   موکوفنزين کپسول 100 م گ - گايافنزين 22092 GUAIFENESIN 100MG SOFT GEL CAP    
115 108120   ديکلوفناک پتاسيم کپسول نرم 25 م گ 424 DICLOFENAC POTASSIUM 25MG SOFT GEL CAP    
116 108601   سفال-ايکس کپسول 500 م گ - سفالکسين 245 CEFALEXIN CAPSULE ORAL 500 mg    
117 108078   کلدژل کپسول -سرماخوردگي بزرگسالان 13710 ADULT COLD PREPARATION-4 CAP(SOFT GEL)    
118 108079   استاژل کپسول 325م گ-استامينوفن 13708 ACETAMINOPHEN 325MG CAP(SOFT GEL)    
119 108087   استاژل کپسول نرم 500 م گ - استامينوفن 13706 ACETAMINOPHEN CAPSULE, GELATIN COATED ORAL 500 mg    
120 108400   ژلوفن سينوس کپسول 15465 ADULT COLD PREPARATIONS CAPSULE, LIQUID FILLED    
121 108602   ژلوکاف کپسول 15 ميلي گرم-دکسترومتورفان 18769 DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE CAPSULE, LIQUID FILL    
122 108188   زينک پلاس کپسول 10 م گ - زينک /ب-کمپلکس 2101 FOOD SUPPLEMENT    
123 108071   پنتوپرازول ويال 40 م گ 2336 PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION    
124 108070   فلاتوژل کپسول نرم 180م گ - دايمتيکون 19949 DIMETHICONE 180MG SOFT GEL CAP    
125 108507   پني سيلين جي پتاسيم ويال 5.000.000 واحد 960 PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U VIAL    
126 108069   فلاتوژل کپسول نرم 125 م گ - دايمتيکون 10541 DIMETHICONE 125MG PEARL    
127 108603   دي-ويژل سافت ژل 1000واحد -ويتامين د3 2101 FOOD SUPPLEMENT    
128 108604   دي ويژل کپسول 400واحد-ويتامين د3 2101 FOOD SUPPLEMENT    
129 108606   ال آرژنين کپسول 500م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
130 108605   دي ويژل کپسول 2000واحد-ويتامين د3 2101 FOOD SUPPLEMENT    
131 108525   زاکسيم قرص 400 م گ-سفکسيم 227 CEFIXIME 400MG TAB