ارومیه

آدرس: کمربندي خاتم الانبياء، جنب اداره گذرنامه تلفن: 2-32764850-044

مدیر مرکز: آقای دکتر فاتحی