اهواز

آدرس: اتوبان کیانشهر، بین پدافند هوائی و پارک آبی، سایت شرکت های پخش تلفن: 33908098-33907015-061

مدیر مرکز: آقای محمدی زاده