تبریز

آدرس: خيابان آزادی (كمربندي)، چهارراه لاله، خیابان جلاليه تلفن: 3-34437391-041

مدیر مرکز: آقای دکتر پورمحمدی