شیراز

آدرس : كيلومتر ۴ جاده شيراز ، مرودشت بعد از شهرک زيباشهر، مقابل پادگان زرهي لشگر ۱۹ فجر تلفن : 32268590-32268577 و 8-32268567-071

مدیر مرکز: آقای دهداری