معرفی شرکت توزیع داروپخش به عنوان شرکت برتر (ستاد توزیع دارو)

دومین جلسه ستاد توزیع دارو در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ، باحضور مدیران محترم شرکتهای توزیع دارو، معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و نمایندگان محترمی ازسازمان‌های بیمه‌گر، انجمن داروسازان، داروخانه هلال احمر و استانداری، در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل گردید. دراین نشست معاون محترم غذا و دارو و مدیر محترم نظارت بر دارو و مواد مخدر و کارشناسان حاضر، موارد ذیل را مورد بحث وتبادل نظرقراردادند.

۱. پیگیری موضوع پوشش جغرافیایی

۲. حضور مسئولین فنی

۳. عدم توزیع داروهای بیمارستانی به داروخانه‌های خصوصی

۴. بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل طی یکسال اخیر

۵. ارائه آمار و گزارشات مربوط به واحد نظارت بر شرکتهای توزیع در سال ۱۳۹۴

۶. بررسی آمار درخواستی خرید شش ماهه از شرکت‌ها

۷. بررسی موضوع کمبودهای دارویی

۸. موضوع چک مؤسسین داروخانه‌ها

در پایان این جلسه، از شرکت‌های برتر سراسری و استانی در سال ۱۳۹۴ با اهدای لوح سپاس تقدیرو تشکر به عمل آمد و به ترتیب شرکت داروپخش، بهستان پخش و پوراپخش مقامهای اول تا سوم بین شرکتهای سراسری و شرکت‌های عارف دارو قائم و سفیر دارو بهداشت ،مقام اول و دوم رادر بین شرکتهای استانی کسب نمودند.