استخدام کارشناس نرم افزار - برنامه نویس

 برنامه نویس asp.net core
- مسلط به UI Design, bootstrap، css, html5, angular
- مسلط به Design Patterns و معماری MVC

ارسال رزومه به :

job@dpdcir.com