مزایده فروش خودرو

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد یک دستگاه خودروی سوزوکی گراند ویتارا آبی متالیک را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری با در دست داشتن معرفی نامه (افراد حقوقی) و کارت شناسایی به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت به نشانی ذیل مراجعه فرمایند.

- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد 
- تضمین شرکت در مزایده 100 میلیون ریال می باشد. 

آدرس بازدید و تحویل اسناد مزایده : تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، نرسیده به نیایش ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پلاک 88 ، دبیرخانه کمیسیون معاملات - تلفن تماس 88790555